• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хан Хэнтий чуулгын ажилчид сургалтанд хамрагдлаа

2016 оны 03-р сарын 30-ны өдрийн 11.00 цагт Хан Хэнтий чуулгын хүсэлтээр 27 ажилтан алба хаагч нарт " Хүний эрхийн зөрчлийг эрхзүйн зөрчлөөс ялгах нь", ХЭҮКомиссын үйл ажиллагааны талаар сургалт мэдээлэл хийсэн бөгөөд цаашид сургалт мэдээллийг тогтмол авч байхаар болсон юм.