• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хорих 419 дүгээр ангид Комиссын гишүүний Зөвлөмж хүргүүллээ

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүний баталсан удирдамжийн дагуу 2022 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр ШШГЕГазрын харьяа Хорих 419 дүгээр нээлттэй хорих ангид хяналт шалгалт зохион байгуулсан бөгөөд хяналт шалгалтын үр дүнд хэд хэдэн зөрчлийг арилгуулахаар 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 05/43 дугаартай Зөвлөмжийг тус ангийн даргад хүргүүллээ.