• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөв

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Хэнтий аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн 2015 он гарснаас хойш биечлэн 107 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө, 7 иргэний ирүүлсэн гомдлыг хүлээн авч гүйцэтгэх ажиллагааг хийж ажилласан байна.