• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хэрлэн сумын 1, 2-р багийн иргэдэд мэдээлэл хийж, зөвлөгөө өгөв

Хэрлэн сумын багийн өдөрлөгүүд болж байгаатай холбогдуулан аймгийн Хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтний хамт 03-р сарын 16-нд Хэрлэн сумын Иргэний танхимд 2-р баг, 03-р сарын 17-нд 1-р багийн Хөгжлийн төвийн иргэний танхимд тус тус мэдээлэл хийж хандсан иргэдэд зөвлөгөө өгч ажиллалаа.