• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрх хамгаалагчид хэлэлцлээ

“Хүний эрхийн Олон Улсын өдөр”-ийн хүрээнд хүний эрхийн хамгаалагч нарыг хамруулан хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Уг хэлэлцүүлгийн 21 аймагт зохион байгуулсан бөгөөд хуулийн төсөлд санал өгөх тэдний тулгамдсан асуудлыг сонсож хууль санаачлагч нарт хүргэх зорилготой байсан юм. Хэнтий аймгийн ЗДТГазрын даргын баталсан удирдамж төлөвлөгөөний дагуу хүний эрхийн угтсан олон арга хэмжээг орон нутгийн ажилтантай Хууль эрх зүйн хэлтэс хамтран хэрэгжүүллээ.