• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн төлөө бүх нийт гүйлээ

Дэлхийн зөн ОУБ-ын Бор-Өндөр 2 төслийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч, хөгжих орчинг бүрдүүлэхэд чиглэсэн уриалга бүхий бүх нийтийн гүйлт 2018 оны 05-р сарын 12-ны өдөр Чингис хотод зохион байгуулагдлаа. Уг арга хэмжээнд Комиссын орон нутаг дахь ажилтан Д.Эрдэнэбаясгалан оролцож дуу хоолойгоо нэгтгэлээ. Гүйлтэнд нийтдээ 300 орчим иргэд оролцсон юм.