• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ШШГГазрын алба хаагчид "Санамж бичиг"-ийн дагуу суралцлаа

Хэнтий аймгийн ШШГГазар, Нээлттэй хорих 419 дүгээр ангийн 57 алба хаагч өнөөдөр "Хүний эрхийн тухай ойлголт", Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцийн нэмэлт протокол" сэдвүүдээр сургалтанд хамрагдаж хүний эрхийн мэдлэг ойлголтоо нэмэгдүүллээ.