• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2019 оны ажлаа дүгнүүлнэ

ХЭҮК-ын орон нутгийн ажилтнууд 2019 оны 12 дугаар сарын 18-20-ны өдрүүдэд дотоодын сургалтанд хамрагдаж, жилийн ажлаа дүгнүүлнэ. 2014 оноос аймаг бүрт орон тооны ажилтнуудыг ажиллуулснаас хойш гомдол шийдвэрлэх ажиллагаа, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт, хамтын ажиллагаа орон нутагт өргөжсөн юм.