• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2019 оны байдлаар 16 удаагийн сургалт хийжээ

Хэнтий аймаг дахь ахлах шинжээч Д.Эрдэнэбаясгалан нь олон нийтийн хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 2019 онд нийт 16 байгууллагын хүсэлтээр 18 цагийн сургалтыг 992 хүнд хүргэж ажилласан байна. Сургалтанд оролцогчдын 173 нь эрэгтэй, 819 эмэгтэй хамрагджээ. Эдгээрээс төрийн захиргааны албан хаагч-223, төрийн тусгай алба хаагч -100, сурагч -19, иргэн - 335, ХБИргэд -138 байна.