• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2022 оны эхний таван сарын статистик

Комиссын үйл ажиллагаа орон нутагт хүрч ажиллаж байгаа талаарх статистик тоон мэдээллийг 2022 оны эхний 5 сарын байдлаар нэгтгэн хүргэж байна.