• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2022 оны эхний улирлын статистик

Комисс 2014 оноос орон нутагт үйл ажиллагаагаа хүргэх зорилгоор ажилтнууд томилон ажиллуулж эхэлсэн. Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар статистик мэдээлэл гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын хүрээнд 2022 оны эхний улирлын тоон мэдээллийг нийтэлж байна.