• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Залуучуудтай хийсэн уулзалтын талаарх мэдээлэл

2017 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр аймгийн Засаг дарга Л.Ганболд Хариуцлагатай залуу манлайлагч клубын залуучуудтай "Зангиагүй яриа” уулзалтыг зохион байгуулж, цаг үеийн асуудал болон залуучуудын оролцоог орон нутагт хэрхэн дэмжиж ажиллах, залуучуудын хууль хэрэгжих гэж байгаатай холбогдуулан мэдээлэл өгч, залуучуудын санаа бодлыг сонсон, уулзалт яриа өрнүүллээ. Тус уулзалтад комиссын орон нутаг дахь ажилтан оролцож мэдээ, мэдээлэл хүлээн авлаа.