• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Салбар Комиссын хуралдаанд мэдээлэл хийв

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, нийгэм хамгааллын үйлчилгээнд хамруулах салбар комиссын хуралд 6 дугаар сарын хуралдаан 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр аймгийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газарт болов. Тус хуралд оролцож буй эцэг эх, асран хамгаалагч нарт Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай танилцуулга, Гомдол хэрхэн гаргах талаар мэдээлэл хийж,3 төрлийн гарын авлагыг тараав. Мэдээлэлд 22 иргэн хамрагдсан байна.