• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт

Хөвсгөл Ус суваг ОНӨК-ний ажиллагсад хүний эрхийн сургалтад хамрагдлаа. Сургалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой хамтран зохион байгуулав. Сургалтад 20 ажилчид оролцов. Хүний эрхийн үндсэн ойлголт сэдвээр 1 цагийн сургалтыг ҮЭХ-ны сургалтын танхимд явууллаа. Комисст ямар асуудлаар хандаж зөвлөгөө мэдээлэл авах, хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой гомдол хүлээн авч хэрхэн шийдвэрлэдэг талаар мэдээлэл хүргэн ажиллалаа.