• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Тахарын албаны алба хаагчдад хүний эрхийн сургалт хийв

Комисс Тахарын Ерөнхий Газартай байгуулсан хамтран ажиллах Санамж бичгийн хүрээнд 8 дугаар тойргийн Тахарын албаны 12 алба хаагчдад хүний эрхийн сургалт хийв.