• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Уралдааны шүүгчээр ажиллалаа

6 дугаар сарын 07-ны өдөр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын санаачлагаар зохион байгуулж буй "Эрүүл мэндийн салбар авилгын эсрэг хамтдаа” эссэ бичлэгийн уралдааныг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж явуулсан бөгөөд тус уралдааныг шүүн явуулах шүүгчийн бүрэлдэхүүнд оролцож, сүүлийн шатанд шалгарсан 5 оролцогчдод Комиссоос хэвлэн гаргадаг ном, сэтгүүл, гарын авлагаас гардуулж өгч хэдийгээр уралдааны сэдэв авилгын тухай сэдвийг хөндсөн боловч энэ сэдвийн цаана хүний эрхийн асуудлыг хөндөгдсөнийг тэмцээний шүүсэн болон оролцсон оролцогчдод тайлбарлан хүргэсэн байна.