• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хууль зүйн хэлтэстэй хамтран ажиллах тухай

Аймгийн Хууль зүйн хэлтэстэй комиссын ахлах мэргэжилтэн хамтран ажилладаг бөгөөд тус хэлтсийн дарга Г.Гандэлгэр, мэргэжилтэн С.Энхзаяатай нартай уулзан 2017 онд зохион байгуулах сургалт, сурталчилгааны ажилд хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж тус онд хийх сургалтын төлөвлөгөө болон зохион байгуулах ажлын талаарх саналыг гарган хүргүүлэхээр болов.