• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөвсгөл аймгийн Прокурорын газарт сургалт хийлээ

Аймгийн Прокурорын газрын Тамгын хэлтсийн даргын хүсэлтийн дагуу хүний эрхийн боловсрол олгох сургалтыг 2017 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр тус байгууллагын ажилтнуудад зохион байгууллаа. Сургалтанд 12 ажилчид хамрагдав. Сургалтаар ХЭҮК-ын тухай танилцуулгыг хүргэж, Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх сэдвээр 90 минутын сургалт мэдээлэл өглөө. Сургалтанд оролцож буй прокурорууд 2017 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжих гэж буй хуулиудаас холбоотой мэдээ, мэдээлэл болон санал бодлыг хуваалцан сургалтанд идэвхтэй оролцлоо.