• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Эмнэлгийн ажиллагсад хүний эрхийн сургалтад хамрагдав

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн ажиллагсад хүний эрхийн сургалтад хамрагдлаа. Сургалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 04-ний өдөр аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой хамтран зохион байгуулав. Сургалтад 16 ажилчид хамрагджээ. Комиссын орон нутаг дахь ажилтан байгууллагын талаар товч мэдээлэл хүргэж, Хүний эрхийн үндсэн ойлголт сэдвээр 60 минутын сургалтыг ҮЭХ-ны сургалтын танхимд явуулсан юм.