• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Эрүүлжүүлэх, баривчлах байрны нөхцөл байдал сайжирлаа

Хөвсгөл аймаг дахь Цагдаагийн газрын дэргэд дэх эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байр нь 1998 онд ашиглалтад орсон бөгөөд эрэгтэй, эмэгтэй эрүүлжүүлэх өрөө тус бүр 1, баривчилгааны 1 өрөөнд 4 дээш хүн хүлээн авах боломжгүй байсан байна.

Мөрөн сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Аймгийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран засварын хөрөнгийг шийдвэрлүүлж Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/246 дугаар тушаалаар батлагдсан “Баривчлах байрны дотоод журам, мөн сайдын 2017 оны А/185 дугаартай тушаалаар батлагдсан “Саатуулах байрны дэглэм журам”, “Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хууль”, ”Эрүүлжүүлэх байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээ, MNS 5527:2019 стандартыг хангасан 348 м2 талбай бүхий 18 өрөөтэйгээр зохион байгуулалтын арга хэмжээг хийн засварлаж 2020 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр ашиглалтад оруулсан байна.