• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дэлхийн Зөн ОУ байгууллагын Өвөрхангай ОНХХ-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөтийн уулзалтанд оролцлоо

2018 оны 06 сарын 15 ны өдөр Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын төрийн байгууллагуудын удирдлагуудыг хамруулсан 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх, санал солилцох уулзалтыг Дэлхийн зөн ОУ-ын байгууллагын Өвөрхангай ОНХХ-оос зохион байгуулан явууллаа. Тус уулзалтанд оролцож, хүүхэд хамгаалал, гэр бүлийн чиглэлээр хамтран ажиллахаар саналаа хүргүүллээ.