• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Нөлөөллийн үйл ажиллагаа

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын 4-р сургуулийн 11б ангийн сурагчид Эрүүл ,аюулгүй орчинд амьдрах эрхээ эдлэхийн төлөө  санаачилга гарган, бодит үлгэрлэл үзүүлж, сургуулийнхаа ойролцоох зам талбайн замын тэмдэг, тэмдэглэгээг сайжруулах санаачилга гарган, хийж хэрэгжүүллээ. Тус үйл ажиллагаа нь хүүхдүүд эрхийхээ төлөө өөрсдийн дуу хоолойгоо өргөж , өөрсдийн оролцоотойгоор олон нийтэд нөлөөлж чадсан үр дүнтэй ажил болжээ.