• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ОУ-ын байгууллага болон Хууль зүйн туслалцааны төвтэй хамтран ажиллаа

Дэлхийн Зөн Монгол Олон Улсын байгууллагын Өвөрхангай аймаг дахь Төгсөлтийн Аргачлалын " ӨРХИЙН ХӨГЖИЛ- 320 " төсөлд хамрагдаж буй өрхүүдэд хууль эрх зүйн болон хүний эрхийн мэндлэг ойлголт өгөх, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, сургалт, нөлөөллийн ажлыг Дэлхийн Зөн Монгол Олон Улсын байгууллага ӨРХИЙН ХӨГЖИЛ- 320 төсөл, Хууль зүйн туслалцааны төвийн Өвөрхангай аймаг дахь өмгөөлөгчтэй хамтран 2020 оны 11 дүгээр сарын 11, 12-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.