• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Тахарын албаны алба хаагчдад хүний эрхийн сургалт хийв

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Тахарын Ерөнхий Газартай байгуулсан хамтран ажиллах Санамж бичгийн хүрээнд 4 дүгээр тойргийн Тахарын албаны 20 алба хаагчдад хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа.