• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хамтын ажиллагааны уулзалт

Хамтын ажиллагааны хүрээнд Өвөрхангай аймгийн Насан туршийн боловсролын төвтэй уулзалт зохион байгууллаа. Уулзалтаар хөдөө орон нутагт  хамтран зохион байгуулсан сургалт, үйл ажиллагааны талаар дүгнэлт хийж,цаашид хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, сайжруулах, тогтмолжуулах талаар санал солилцлоо. Мөн 6 дугаар сард хөдөө орон нутагт хамтран ажиллах тухай төлөвлөгөө гарган ажиллахаар боллоо.