• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөдөө орон нутагт ажиллах тухай

Хүний эрхийн Үндэсний комиссын үйл ажиллагааг хөдөө орон нутагт сурталчилан таниулах, Хүний эрхийн боловсрол олгох, хууль зүйн зөвөлгөө өгөх, хамтын ажиллагааны уулзалт зохион байгуулах ажлуудаар аймгийн Насан туршийн боловсрол огох төвтэй хамтран 2018.05.08 -2018.05.10 ны өдрийг хүртлэх хугацаанд Өвөрхангай аймгийн Сант, Баянгол, Төгрөг, Гучин-Ус сумдад ажиллахаар боллоо.