• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Өвөрхангай аймагт төвийн бүсийн сургалт зохион байгуулагдлаа

[thumb=lefthttp://mn-nhrc.gov.mn/uploads/posts/2018- Жендэрийн үндсэний хорооноос "Үндэсний болон салбарын жендэрийн бодлого төлөвлөлт, түүнийг орон нутагт хэрэгжүүлэх нь" бүсийн сургалт 2018 оны 10 дугаар сарын 8-ний өдөр Өвөрхангай аймагт зохион байгуулагдлаа. Тус сургалтанд Архангай, Өвөрхангай , Баянхонгор аймгуудын ХЭҮК-ын Орон нутгийн ажилтанууд, төрийн байгууллагын удирдах ажилтнуудын хамт оролцлоо.