• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Даланзадгад сумын 3, 8 дугаар багийн иргэдэд сургалт зохион байгууллаа

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэх "Хамтдаа-Хөгжицгөөе” төслийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн "Иргэний нийгмийн байгууллагын сүлжээ” төрийн бус байгууллагын хүсэлтээр 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр тус аймгийн Даланзадгад сумын 3, 8 дугаар багийн иргэдэд "Хүний эрх ба хүчирхийлэл” сэдвээр 1 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа.   Тус сургалтыг 3 багийн төвийн хурлын танхимд зохион байгуулсан бөгөөд сургалтанд 3 дугаар багийн 15, 8 дугаар багийн 9, нийт 24 иргэн хамрагдаж, сургалтанд хамрагдсан нийт иргэдэд Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос бэлтгэн гаргадаг 15 төрлийн 100 ширхэг брошурыг тараалаа.