• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ОХУ-ын Хүний эрхийн Дээд Комиссартай хамтран ажиллах Санамж бичиг байгуулж, Евро Азийн хүний эрхийн сүлжээнд нэгдлээ