• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ЦОГТ-ЦЭЦИЙ СУМАНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Өмнөговь аймгийн Цогт-Цэций суманд ажиллаж буй төрийн албан хаагчдын хүний эрхийн талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, хандлага", "Жендэр ба хүний эрх" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.