• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Төслийн зар хүргүүлж байна