• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хүний эрхийн зөрчлийн талаар хэлэлцүүлэг хийлээ