• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль

Сонсох хувилбар
0:1
Татах
Унших хувилбар
Үзэх