• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль

Сонсох хувилбар
0:1
Татах
Унших хувилбар
Үзэх