• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
Үзэх