• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль

Сонсох хувилбар
0:1
Татах
Унших хувилбар
Үзэх