Хүний эрхийн олон улсын өдөр 2021

Хүний Эрхийн Олон Улсын өдрийг дэлхий нийтээр тэмдэглэх болсны учир

Орон орны Хүний эрхийн байгууллагууд олон улсын хүний эрхийн өдрийг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн Дээд комиссарын газраас гаргасан нэгдмэл уриан дор тэмдэглэж, сурталчилгааны өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа зохион явуулдаг билээ.

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТҮГЭЭМЭЛ ТУНХАГЛАЛ Тунхаглал
батлагдсан түүхээс: 1945 онд Женевт хуралдсан НҮБ-ын Бага хурлаар Эдийн засаг, Нийгмийн Зөвлөл хэд хэдэн тодорхой салбарт ажлын хэсэг байгуулан ажиллах үүрэг өгсний нэг нь хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг батлан гаргах явдал байсан.

Эдийн засаг, Нийгмийн Зөвлөл 1946 оны анхдугаар хурлаараа НҮБ-ын Хүний эрхийн Комиссыг байгуулж Комиссын анх удаа Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын төслийг боловсруулсан. Энэ үүргээ Комисс нэг жилийн дотор гүйцэтгэсэн.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын гол ач холбогдол нь хүний эрхийг олон улсын эрх зүйн түвшинд эмхтгэн найруулах гэсэн үнэлж баршгүй үүрэг юм. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал нийт 30 зүйлээс бүрдэнэ. Тунхаглал нь хэдийгээр заавал биелүүлэгдэх шинжгүй, санал зөвлөмжийн шинжтэй ч хүний эрхийг хамгаалах механизмын үүсэл хөгжилд гол үүрэг гүйцэтгэж, хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо бүрэлдэх үндэс суурь болсон билээ.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ухнаагийн Хүрэлсүх

ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨГ ХАНГАЖ, ХАМГААЛАХ САНАЛ, САНААЧИЛГЫГ БҮХ ТАЛААР ДЭМЖИНЭ

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ

ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО НЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨГ ХАМГААЛАХ СУУРЬ НӨХЦӨЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД ИХЭЭХЭН ТҮЛХЭЦ БОЛНО

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Хунан

ЭРХИЙНХЭЭ ТӨЛӨӨ НЭГДЭЦГЭЭЕ!

Дэлгэрэнгүй