Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны гишүүдийн танилцуулга

Lights

С.Дондов

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮН, ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧИЙН ХОРООНЫ ДАРГА
Lights

Х.Баасанжаргал

ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧИЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮН
Lights

Л.Баасанжав

ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧИЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮН
Lights

Ц.Оюунбаатар

ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧИЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮН
Lights

Э.Сундуй

ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧИЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮН
Lights

Ч.Ундрах

ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧИЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮН
Lights

Ц.Отгонтунгалаг

ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧИЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮН