МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийт 762 мэдээнээс 741-755 харуулж байна

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2019 оны үйл ажиллагааны тойм

2020-02-14

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссыг үйл ажиллагааг тооны хэлээр тоймлон танилцуулж байна. Бид 2019 онд нийт 622 ...

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын бүтцийг бүдүүвч зургаар харуулбал

2020-02-05

Байгууллагын бүтцийг бүдүүвч зургаар харуулбал

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ Дэлгэрэнгүй

Гомдол, мэдээллийг шийдвэрлэх үйл явц

2020-02-03

Гомдол, мэдээллийг ямар хугацаанд шийдвэрлэх вэ?Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь хуульд заасны дагуу гомдол, мэдээллийг хүлээн авснаас хойш ...

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хэрхэн гомдол, мэдээлэл гаргах вэ?

2020-02-03

Гомдол гэж юу вэ?"Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль”-д тодорхойлсноор "гомдол” гэж төрийн ...

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ Дэлгэрэнгүй