ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ АЖИЛЛАГАА

nmpt@nhrcm.gov.mn 51327136Мэдээ, мэдээлэл
Ахмад настны Үндэсний төвд хүргүүлсэн Эрүү шүүлтээс у... Дэлгэрэнгүй > 2022-12-26
Мэдээ, мэдээлэл
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хүргүүлсэн Эрүү... Дэлгэрэнгүй > 2022-12-26
Мэдээ, мэдээлэл
Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний ажиллагаа... Дэлгэрэнгүй > 2022-12-12

Нийт 10 мэдээнээс 1-15 г харуулж байна

Ахмад настны Үндэсний төвд хүргүүлсэн Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний зөвлөмжийн хэрэгжилтийг баталгаажуулж ажиллалаа

2022-12-26

ХЭҮК-ын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн Я.Цэлмэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг 2022 оны

ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ АЖИЛЛАГАА Дэлгэрэнгүй

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хүргүүлсэн Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний зөвлөмжийн хэрэгжилтийг баталгаажуулж ажиллалаа

2022-12-26

ХЭҮК-ын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн Я.Цэлмэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг 2022 оны

ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ АЖИЛЛАГАА Дэлгэрэнгүй

Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний ажиллагааны хүрээнд прокурор, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

2022-12-12

ХЭҮК-ын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, УЕПГ-ын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавин хэлтэстэй хам

ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ АЖИЛЛАГАА Дэлгэрэнгүй

Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн Я.Цэлмэн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга П.Оростогоотой жагсаал, цуглааны үеэр иргэд, алба хаагчдын эрхийг хангаж ажиллах талаар уулзаж, зөвлөлдлөө

2022-12-09

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот, Сүхбаатарын талбай дээр 2022 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрөөс хойш иргэд Мо

ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ АЖИЛЛАГАА Дэлгэрэнгүй

ХЭҮК-ын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн Я.Цэлмэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг Өвөрхангай аймагт ажиллалаа

2022-11-26

ХЭҮК-ын Эрүү шүүлтээс урьдчилсан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн Я.Цэлмэн Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийл

ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ АЖИЛЛАГАА Дэлгэрэнгүй

ХЭҮК-ын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн Я.Цэлмэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг ШШГЕГ-ын харьяа цагдан хорих 423-р нээлттэй, хаалттай ангид ажиллалаа

2022-11-25

ХЭҮК-ын Эрүү шүүлтээс урьдчилсан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн Я.Цэлмэн, Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргий

ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ АЖИЛЛАГАА Дэлгэрэнгүй

ХЭҮК-ын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн Я.Цэлмэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг Архангай аймагт ажиллалаа

2022-11-23

ХЭҮК-ын Эрүү шүүлтээс урьдчилсан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн Я.Цэлмэн, Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргий

ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ АЖИЛЛАГАА Дэлгэрэнгүй

ХЭҮК-ын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн Я.Цэлмэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг ШШГЕГ-ын харьяа Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангид ажиллалаа

2022-10-22

ШШГЕГ-ын харьяа цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангид 2022 оны 10 дугаар сарын 17-21-ний өдрүүдэд хийгдсэн хяналт ш

ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ АЖИЛЛАГАА Дэлгэрэнгүй

ХЭҮК-ын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн Я.Цэлмэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг Говьсүмбэр аймаг дахь ШШГЕГ-ын 425 дугаар нээлттэй хорих ангид ажиллаж байна

2022-09-15

Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн Я.Цэлмэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг Говьсүмбэр ай

ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ АЖИЛЛАГАА Дэлгэрэнгүй

ШШГЕГ-ын харьяа нээлттэй, хаалттай 407 дугаар ангийн албан хаагчдад сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

2022-01-02

ХЭҮК-ын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн, хууль зүйн доктор Я.Цэлмэн “Эрүү шүүлтээ

ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ АЖИЛЛАГАА Дэлгэрэнгүй