ЗАРЛАЛ

Нийт 4 мэдээнээс 1-15 г харуулж байна

Зөвлөх үйлчилгээний зар

2023-09-01

Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний бодлогын судалгааны хүрээнд цагдан хорих арга хэмжээ, түүнийг

ЗАРЛАЛ Дэлгэрэнгүй

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

2023-06-02

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос “Иргэний нийгэм болон Байгаль орчны салбар дахь хүний эрх хамгаалагчдын эр

ЗАРЛАЛ Дэлгэрэнгүй

НҮБ-ын Хүний эрхийн Зөвлөлийн тусгай мандат эзэмшигчид нэр дэвшигчийн өргөдлийг хүлээн авч эхэллээ

2023-05-25

ЗАРЛАЛ Дэлгэрэнгүй

Зөвлөх үйлчилгээний зар

2023-01-27

Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний ажиллагаанд зориулсан цаашид тус үндэсний ажиллагааг танилцуул

ЗАРЛАЛ Дэлгэрэнгүй