ЗАРЛАЛ

Нийт 13 мэдээнээс 6-20 харуулж байна

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

2023-07-26

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос “Хорих ял эдлээд суллагдсан хүмүүсийн нийгэм, эдийн засаг, соёлын эрхийн хэрэгжилт” судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул мэргэжлийн байгууллагууд мэдүү

ЗАРЛАЛ Дэлгэрэнгүй

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

2023-07-07

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос “Гэр бүлийн харилцаан дахь жендэр ба хүний эрхийн асуудал” судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул мэргэжлийн байгууллагууд мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байн

ЗАРЛАЛ Дэлгэрэнгүй

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

2023-06-08

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос “Дээд боловсролын салбарын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх” судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул мэргэжлийн байгууллагууд мэдүүлгээ ирүү

ЗАРЛАЛ Дэлгэрэнгүй

ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

2023-06-08

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос дээд боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул мэргэжлийн байгууллагуу

ЗАРЛАЛ Дэлгэрэнгүй

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

2023-06-02

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос “Иргэний нийгэм болон Байгаль орчны салбар дахь хүний эрх хамгаалагчдын эрхийн хэрэгжилт” судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул мэргэжлийн байгууллагууд

ЗАРЛАЛ Дэлгэрэнгүй