ЗАРЛАЛ

Нийт 9 мэдээнээс 6-20 харуулж байна

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

2023-06-02

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос “Иргэний нийгэм болон Байгаль орчны салбар дахь хүний эрх хамгаалагчдын эрхийн хэрэгжилт” судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул мэргэжлийн байгууллагууд

ЗАРЛАЛ Дэлгэрэнгүй

Зөвлөх үйлчилгээний зар

2023-01-27

Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний ажиллагаанд зориулсан цаашид тус үндэсний ажиллагааг танилцуулсан видео шторк бүтээх хүрээнд хамтран ажиллах хувь хүн, байгууллагыг сонгон шалгаруулалтад оро

ЗАРЛАЛ Дэлгэрэнгүй

Зөвлөх үйлчилгээний зар

2023-01-09

Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний бодлогын судалгааны хүрээнд цагдан хорих арга хэмжээ, түүнийг хэрэглэх үндэслэл, журам, өнөөгийн практикийг судалж хүний эрхийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс

ЗАРЛАЛ Дэлгэрэнгүй