Сул орон тооны зар

Нийт 2 мэдээнээс 1-15 харуулж байна

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

2023-10-24

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Тамгын газрын төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд төрийн холбогдох бусад байгууллагад адил ангилалд ажиллаж байгаа, тухайн албан тушаалын тусгай шаард

Сул орон тооны зар Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

2023-08-17

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Тамгын газрын төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд төрийн холбогдох бусад байгууллагад адил ангилалд ажиллаж байгаа, тухайн албан тушаалын тусгай шаард

Сул орон тооны зар Дэлгэрэнгүй