• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"
Хүний Эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Олон Улсын Зохицуулах Хорооноос A статусаар магадлан итгэмжлэгдсэн Хүний Эрхийн Үндэсний Байгууллага
Дэлгэрэнгүй